Tumblelog by Soup.io
 • Skydelan
 • Rekrut-K
 • colagatji
 • mist-ery
 • zprycaz
 • godsriseoneast
 • lalalalightless
 • woodara
 • mochii
 • braceletsformen
 • chikarine
 • strangerthankindness
 • LaLaLaLaLig
 • Rybka
 • unicornsneverdie
 • Nestaa
 • lucypiper
 • teela
 • NappoUshi
 • nevar
 • BloodyYuki
 • shizuku
 • arrogance
 • daikirai
 • write-url-here
 • spacepanda
 • montmorency
 • Chibichan
 • Hinarii
 • zaii
 • blaxkseoul
 • willyoudrawme
 • armadillo
 • yesiu
 • koreanizm
 • teletubisie
 • muskaan
 • Shini
 • zielone-banany
 • eotteoke
 • guyver
 • sawanna
 • coupdetat
 • purpleJolene
 • Selcouth
 • biishujin
 • sunjin
 • tellmeyourwish
 • SiceSeven
 • bpash89
 • dramaofbae
 • dibsonodair
 • reinedeselfes
 • giggles
 • OurKpopAddiction
 • tamdiu
 • coolwaifu
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

Właściwie myślący nie myśli, tylko czyni siebie areną duchowego doświadczenia, nie próbując go przytłumić.
— T. Adorno, "Esej jako forma" [w:] "Sztuka i sztuki"
Reposted fromciarka ciarka
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli
Reposted fromshakeme shakeme
Pomyślałem, że może jesteśmy do siebie podobni. Popychają nas do przodu nie rzeczy, które posiadamy, ani te, które chcemy zdobyć, a te, które utraciliśmy, których już teraz nie mamy. 
— Haruki Murakami - Śmierć komandora
Reposted fromleann leann
And when the darkness comes, let it inside you
Your darkness is shining
My darkness is shining
Have faith in myself
Truth.
Reposted fromseasons seasons
3697 642c 390
Reposted fromgrubas grubas
...w głębi duszy zastanawiałem się, dokąd zmierzam, jeżeli moja własna przeszłość była wszystkim, co mi jeszcze pozostało.
— ,,Czarna Dalia" J. Ellory
Reposted fromostatni ostatni
3717 e1de 390
Reposted fromdajmicosodsiebie dajmicosodsiebie
Dostajesz to, czego szukasz. Kiedy szukasz u kobiety miłości, dostajesz miłość. Szukasz gówna, gówno dostajesz. Za szmal kupujesz obecność, a nie uczucia. Kupujesz wsady, nie wierność.
— „To o nas” Piotr C.
Ta znajomość mąci mi w głowie. Bardziej niż poprzednie. Wszystko staje się jeszcze bardziej niezrozumiałe.
— psychiatro, widzimy się już wkrótce
Reposted fromniezwyykla niezwyykla
Kiedy spoglądamy na tych, którzy robią więcej niż my i są od nas lepsi, bardzo szybko zaczynamy nienawidzić swojego życia, bo nie jest tak dobre jak ich.
— Steven Naifeh
Reposted fromifyouleave ifyouleave
0725 edcc 390
Reposted fromimradioactive imradioactive
9024 2ec5 390
Reposted frompandotree pandotree viaelentarie elentarie
7142 8373 390
Reposted fromswojszlak swojszlak viaelentarie elentarie
8471 6bc2 390
Reposted fromministerium ministerium viaelentarie elentarie
9209 7463 390
Reposted frommagdenvja magdenvja viawalkthemoon walkthemoon
8881 6275 390
Reposted fromlaters laters viawalkthemoon walkthemoon
Jestem strasznym nadwrażliwcem. Bycie nadwrażliwcem to chodzenie po cienkiej linie: jest euforia, czyli nagła radość z drobiazgów albo depresja, czyli załamanie i upadek. Niektóre rzeczy widzę trzy razy mocniej niż inni. Tak jak zauważam różne piękne sprawy, tak widzę syf, którego ludzie nie zauważają. Wrażliwość, która daje mi masę możliwości, musi ze mnie wyjść. Jak zaczynam ją w sobie kumulować, to jest źle.
— O sobie samej Chylińska (Chylińska)
Reposted fromzabka zabka viawalkthemoon walkthemoon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl