Tumblelog by Soup.io
 • Skydelan
 • Rekrut-K
 • colagatji
 • mist-ery
 • zprycaz
 • godsriseoneast
 • lalalalightless
 • woodara
 • mochii
 • braceletsformen
 • chikarine
 • strangerthankindness
 • LaLaLaLaLig
 • Rybka
 • unicornsneverdie
 • Nestaa
 • lucypiper
 • teela
 • NappoUshi
 • nevar
 • BloodyYuki
 • shizuku
 • arrogance
 • daikirai
 • write-url-here
 • spacepanda
 • montmorency
 • Chibichan
 • Hinarii
 • zaii
 • blaxkseoul
 • willyoudrawme
 • armadillo
 • yesiu
 • koreanizm
 • teletubisie
 • muskaan
 • Shini
 • zielone-banany
 • eotteoke
 • guyver
 • sawanna
 • coupdetat
 • purpleJolene
 • Selcouth
 • biishujin
 • sunjin
 • tellmeyourwish
 • SiceSeven
 • bpash89
 • dramaofbae
 • dibsonodair
 • reinedeselfes
 • giggles
 • OurKpopAddiction
 • tamdiu
 • coolwaifu
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2019

A na pytanie co robisz w życiu? Będę odpowiadać – dostosowuję się do zbiegów okoliczności.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
9389 3ec5 390
Reposted fromsoftboi softboi vianieobecnosc nieobecnosc
8940 6357 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianieobecnosc nieobecnosc
8752 2167 390
Reposted frommodiglovinne modiglovinne vianieobecnosc nieobecnosc
2414 051b 390
Rupi Kaur - "Słońce i jej kwiaty"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahwaiting hwaiting
Reposted fromjasminum jasminum viainsanedreamer insanedreamer
6253 e12b 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaxer xer
8760 f82e 390
Reposted fromyikes yikes viaxer xer
0499 8eaa 390
Reposted fromowca owca viaaggape aggape
0729 2404 390
Reposted fromtichga tichga vianieobecnosc nieobecnosc
Kochać to także umieć się rozstać. Umieć pozwolić komuś odejść, nawet jeśli darzy się go wielkim uczuciem. Miłość jest zaprzeczeniem egoizmu, zaborczości, jest skierowaniem się ku drugiej osobie, jest pragnieniem przede wszystkim jej szczęścia, czasem wbrew własnemu.
— Vincent van Gogh
Reposted fromJulaHeart JulaHeart vianieobecnosc nieobecnosc
2367 0ffa 390
Reposted fromkdrama kdrama viainsanedreamer insanedreamer
0384 3993 390
january
Reposted fromwybuchmuzgu wybuchmuzgu vianieobecnosc nieobecnosc
Zakładając, że wasi rodzice mają teraz około 60 lat i czeka ich jeszcze 30 lat życia, nie mamy dla was dobrej informacji. Jeśli wyprowadziliście się z domu zaraz po maturze, mieszkacie z dala od rodzinnego miasta i odwiedzacie ich 5 razy do roku na weekend, to zostało wam jeszcze 300 wspólnych dni. To mniej dni, niż spędziliście z nimi każdego roku, kiedy mieszkaliście w domu – i to rozłożone na 30 lat.
— ''Masz około 30 lat i myślisz, że najlepsze za tobą? Sprawdź, ile razy jeszcze zrobisz to, co lubisz'', fpiec.pl, 28.08.17
Reposted from1923 1923 vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl